مطالب مرتبط با کلید واژه

خوزستان


پارک‌های علم و فناوری، قلب نظام منطقه‌ای نوآوری هستند
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان:

پارک‌های علم و فناوری، قلب نظام منطقه‌ای نوآوری هستند

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با تأکید بر اینکه نظام ملی نوآوری یک نظام مدیریت نوآوری فراسازمانی است که به تعریف نقش مجموعه سازمان‌های پژوهشی و دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری می‌پردازد، گفت: پارک‌های علم و فناوری، قلب نظام منطقه‌ای نوآوری محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب
پارک‌های علم و فناوری به طور مستقیم مولد اشتغال نیستند / رتبه خوزستان در تاسیس شرکت های دانش بنیان ۶ و هشت دهم است
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان:

پارک‌های علم و فناوری به طور مستقیم مولد اشتغال نیستند / رتبه خوزستان در تاسیس شرکت های دانش بنیان ۶ و هشت دهم است

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با بیان اینکه به لحاظ شرکت های دانش بنیان خوزستان وضعیت خوبی دارد اظهار کرد: رتبه خوزستان در تاسیس شرکت های دانش بنیان ۶ و هشت دهم است.

ادامه مطلب
پارک های علم وفناوری موتور محرکه اقتصاد مبتنی بر دانایی هستند
رییس پارک علم و فناوری خوزستان تاکید کرد:

پارک های علم وفناوری موتور محرکه اقتصاد مبتنی بر دانایی هستند

رییس پارک علم وفناوری خوزستان با اشاره به اهمیت پارک های علم و فناوری و کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری در عرصه کنونی تاکید کرد: پارک های علم وفناوری موتور محرکه اقتصاد مبتنی بر دانایی هستند.

ادامه مطلب