مطالب مرتبط با کلید واژه

هرمزگان


تست موفقیت آمیز اولین سیستم هوشمند کنترل خودرو بدون راننده در کشور
توسط پارک علم و فناوری هرمزگان صورت گرفت؛

تست موفقیت آمیز اولین سیستم هوشمند کنترل خودرو بدون راننده در کشور

متخصصان شرکت دانش بنیان صنعت و فناروی هوشمند خلیج فارس مستقر در پارک علم وفناوری استان هرمزگان بعد از سه سال تحقیق و تست در قالب چهار گروه الکترونیک، کنترل، مکانیک و نرم افزار موفق به طراحی و ساخت اولین سیستم هوشمند کنترل خودرو بدون راننده در ایران شدند.

ادامه مطلب