گروه مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری امور فناوری

 
  • بررسی و تعیین اولویت های راهبردی فناوری
  • مطالعات آینده پژوهی و شناسایی مزیت های نسبی، قابلیت ها، استعدادها و نیازهای فناوری کشور (برنامه راهبردی و آمایش فناوری)
  • اصلاح و بازنگری در سیاستها، راهبردها و برنامه­های مرتبط با توسعه فناوری در حوزه پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
  • مطالعات و برنامه­ریزی در جهت ایجاد نظام ملی فناوری و نوآوری 

 

*دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکتهای دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه مرکز پژوهشی

تعداد بازدید:۲۵۷۳