گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری

تعداد بازدید:۷۸۴۹
 
• ایجاد و تقویت مراکز فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امکانات خاص در شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیادی (بند (ط) ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم)
• صدور مجوز تأسیس مراکز فناوری و واحدهای با عناوین مشابه، تأیید اساسنامه (قانون اهداف و تشکیلات)
• تدوین ضوابط، معیارها و استاندارهای ایجاد و گسترش مراکز فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری نظیر شهرک‌های علمی تحقیقاتی، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و مراکز کارآفرینی (قانون اهداف و تشکیلات)
حمایت از توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی (راهبرد ۳- نقشه جامع علمی کشور)
• بررسی و ارزیابی درخواست‌های تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد و یا توسعه مراکز فعالیت‌های تحقیق وتوسعه فناوری (اعم از دولتی و غیر دولتی)
 
 
ضوابط و مقررات تأسیس پارک علم و فناوری
 
ضوابط و مقررات تأسیس مرکز رشد
 
 
 

اهم وظایف دبیرخانه شبکه‌های پژوهش و فناوری بطور خلاصه به شرح ذیل می‌باشد:
 
حمایت از ایجاد و توسعه شبکه‌های تحقیقاتی و فناوری به منظور افزایش تعاملات و تسهیل انتقال و انتشار دانش؛ (راهبرد ۴ نقشه جامع علمی کشور)
نهادینه کردن همکاری‌ها و مبادلات فناوری بین مراکز داخل کشور با مراکز فناوری منطقه‌ای و بین المللی (قانون اهداف و تشکیلات)
حمایت از صدور فناوری‌های تولید شده در کشور و کمک به ایجاد انجمن‌ها و شرکت‌های غیردولتی فناوری (قانون اهداف و تشکیلات)
ارزیابی مستمر فعالیت‌های شبکه‌های مرتبط با فناوری بر اساس ضوابط مصوب (قانون اهداف و تشکیلات)

 

نحوه ارسال درخواست متقاضیان

به منظور دستیابی به اهداف مرتبط با قوانین و اسناد بالادستی کشور مبنی بر ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان سازمانها، نهادها و مؤسسات پژوهش و فناوری کشور به اطلاع می‌رساند شبکه‌های ملی پژوهش و فناوری مستقر در دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت متبوع، آماده دریافت درخواست متقاضیان جهت ایجاد شبکه‌های ملی پژوهش و فناوری در حوزه خاص و با مأموریت مشخص می‌باشد.
لذا متقاضیان می‌توانند ضمن دریافت آئین نامه مربوطه نسبت به تکمیل کاربرگ ها و تهیه برنامه کاری و ارسال به دبیرخانه مذکور اقدام نمایند.
جهت هماهنگی بیشتر سرکار خانم میراحمدی کارشناس دبیرخانه (تماس ۸۲۲۳۳۵۷۳) آمادگی پاسخگویی به سوالات متقاضیان محترم می‌باشد.