سامانه BPMS دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری

تعداد بازدید:۷۸۰۳

دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری به منظور بهبود زیرساخت نرم‌افزاری اطلاعات سازمانی موردنیاز دفتر و پیاده‌سازی فرآیندهای کاری دفتر اقدام به استقرار سامانه BPMS نموده است.

سامانه BPMS امکان استقرار فرآیندهای کاری و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز را بر روی یک سامانه انعطاف‌پذیر و فرآیند محور فراهم می‌کند. در این سامانه هر شخصی که در فرآیند، انجام‌دهنده یک جز از فرآیند (وظیفه) باشد، درون سیستم دارای نام کاربری و پسورد اختصاصی خود است که با ورود به سیستم به کارتابل شخصی خود دسترسی پیدا می‌کند. در این سامانه اطلاعات در جریان گردش فرم بین کاربران مختلف تکمیل و نهایی می‌شوند.

 

ورود به سامانه BPMS

 

راهنمای تکمیل فرم کاندید فناور برتر 

راهنمای کاربران ستاد پارک (پی دی اف)

راهنمای کاربران ستاد پارک (ویدئو)

راهنمای کاربران مراکز وابسته (پی دی اف)

راهنمای کاربران مراکز وابسته (ویدئو)

راهنمای کاربران مراکز مستقل

راهنمای کاربران واحدهای فناور (پی دی اف)

راهنمای کاربران واحدهای فناور (ویدئو)