برنامه گرنت فناوری

تعداد بازدید:۱۵۰۴۳

اولین فراخوان طرح جوانه

 

به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP)، دفتر امور فنّاوری وزارت عتف از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند. در مرحله‌ی اول، این طرح در پنج استان آذربایجان شرقی، فارس، خراسان رضوی، مرکزی و سمنان اجرا می‌شود. جهت دریافت شیوه‌نامه اجرایی لطفاً"کلیک" کنید. پیش از شروع ثبت‌نام، لازم است کاربرگ‌های مورد نیاز را از"کاربرگ‌های موردنیاز ثبت درخواست" دانلود و تکمیل نمائید. همچنین برای دریافت راهنمای ثبت‌نام متقاضی گرنت" کلیک" کنید.

معرفی گرنت به پارک‌های دانشگاهی

معرفی گرنت به پارک‌های جدید

ارائه به کارشناسان پارک دوره آزمایشی

 

ثبت نام

 

مهلت ثبت‌نام در طرح گرنت جوانه از هفدهم خرداد ماه تا هفتم مرداد ماه است.

 

اطلاعات تماس دبیرخانه:

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی: آقای بهمن محمدیاری ۰۴۱۳۴۲۶۵۰۰۴

پارک علم و فناوری فارس: آقای حامد دهقانپور ۰۷۱۳۶۳۶۰۳۰۰

پارک علم و فناوری خراسان رضوی: خانم نرگس خنده‌رو ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۵۹

پارک علم و فناوری مرکزی: آقای محسن قربانی ۰۸۶۳۲۸۰۲۶۰۱

پارک علم و فناوری استان سمنان: آقای جلیل غریبی ۳۲۳۰۰۲۷۵-۰۲۳