اخبار

کتابچه برنامه جامع مالکیت فکری
توسط دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تدوین شد؛

کتابچه برنامه جامع مالکیت فکری

دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم برنامه جامعی در رابطه با مالکیت فکری به منظور رشد و توسعه فناورانه مجموعه‌های ذیل وزارت علوم، کتابچه برنامه جامع مالکیت فکری را تدوین کرد.

ادامه مطلب

مرکز رشد اقماری واحدهای فناور شهرستان پارس آباد مغان افتتاح شد

همزمان با گرامی داشت هفته دولت، مرکز رشد اقماری واحدهای فناور شهرستان پارس آباد مغان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل و رئیس پارک علم و فناوری این استان، راه اندازی و افتتاح شد.

ادامه مطلب
دفتر برنامه ریزی امور فناوری در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتباط حضوری و مستقیم با مردم و مراجعین، روزهای یکشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱ را به این امر اختصاص داده است.

دفتر برنامه ریزی امور فناوری در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتباط حضوری و مستقیم با مردم و مراجعین، روزهای یکشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱ را به این امر اختصاص داده است.

دفتر برنامه ریزی امور فناوری در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتباط حضوری و مستقیم با مردم و مراجعین، روزهای یکشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱ را به این امر اختصاص داده است.

ادامه مطلب