اخبار - آرشیو

در راستای تجاری‌سازی نیازهای فناورانه کشور؛ مرکز «نوآوری کشاورزی هوشمند» پارک علم و فناوری کرمانشاه افتتاح شد

در راستای تجاری‌سازی نیازهای فناورانه کشور؛ مرکز «نوآوری کشاورزی هوشمند» پارک علم و فناوری کرمانشاه افتتاح شد

مرکز «نوآوری کشاورزی هوشمند» پارک علم و فناوری کرمانشاه، در راستای تجاری‌سازی نیازهای فناورانه کشور با حضور رئیس جهاددانشگاهی و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

ادامه مطلب