اخبار - آرشیو

مرجع منطقه ای مالکیت فکری استان کرمان به طور رسمی آغاز به کار کرد
رئیس پارک علم و فناوری کرمان:

مرجع منطقه ای مالکیت فکری استان کرمان به طور رسمی آغاز به کار کرد

دکتر عباس قوام رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان با اشاره به اینکه این مجموعه در سال ۹۴ موفق به اخذ مجوز مرجعیت استعلام قوه قضاییه گردید و در ادامه در سال ۱۳۹۵ با پیگیری فراوان موفق به اخذ مجوز ایجاد دفتر منطقه ای مالکیت فکری شد گفت: مرجع منطقه ای مالکیت فکری استان کرمان به طور رسمی آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری امور فناوری وزارت علوم بر حمایت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از ایده‌های شکل گرفته در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تأکید کرد

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری امور فناوری وزارت علوم بر حمایت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از ایده‌های شکل گرفته در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تأکید کرد

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد موظف به حمایت از ایده‌هایی هستند که در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شکل می‌گیرد.

ادامه مطلب