اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایندها و شیوه های اجرایی از پذیرش تا خروج شرکتهای دانش بنیان در مراکز رشد علم و فناوری و آشنایی با فرایند آموزش و مشاوره در مراکز رشد توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایندها و شیوه های اجرایی از پذیرش تا خروج شرکتهای دانش بنیان در مراکز رشد علم و فناوری و آشنایی با فرایند آموزش و مشاوره در مراکز رشد توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

به منظور ارتقای توان علمی و عملی مدیران و کارشناسان مراکز رشد، کارگاه آموزشی" آشنایی با فرایندها و شیوه­های اجرایی از پذیرش تا خروج شرکت­های دانش­بنیان در مراکز رشد علم و فناوری و آشنایی با فر...

ادامه مطلب

عرضه اولین بسته آموزشی با عنوان «مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی» از سری بسته های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان پارکها و مراکز رشد علم و فناوری

اولین بسته آموزشی از سری بسته های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان  پارکها و مراکز رشد علم و فناوری توسط پارک علم و فناوری استان همدان  با عنوان «مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی» در ت...

ادامه مطلب
برگزاری دوره های آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان نیروی انسانی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در سال 1394

برگزاری دوره های آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان نیروی انسانی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در سال 1394

دفتر برنامه ریزی امور فناوری با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای سطح مهارت و تخصص مدیران و کارشناسان شاغل در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری نسبت به برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی با هم...

ادامه مطلب

انتصاب رئیس کمیسیون دایمی هیئت امنای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری درحکمی دکتر خسرو پیری را به سمت رئیس کمیسیون دایمی هیئت امنای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترپیری درحال حاضر مدی...

ادامه مطلب