اخبار - آرشیو

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دومین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex2015)

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دومین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex2015)

دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جریان بازدید از دومین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex2015) آورده فناورانه این نمایشگاه را بسیار مطلوب و مناسب بیان کرد و گفت: پیش از این...

ادامه مطلب