اخبار - آرشیو

برگزاری هشتاد و نهمین نشست کمیته تخصصی فناوری در تاریخ 93/5/26

در هشتاد و نهمین نشست کمیته تخصصی فناوری در تاریخ 93/5/26 موارد زیر مصوب گردید:1- صدور مجوز اصولی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات نیم ور وابسته به جهاد دانشگاهی استان مرکزی2- صدور مجوز اصولی مرکز...

ادامه مطلب
بازدید از پارک علم وفناوری زنجان

بازدید از پارک علم وفناوری زنجان

دکتر کریمیان اقبال مدیرکل دفتر امور فناوری از پارک علم وفناوری استان زنجان در تاریخ چهارشنبه 26 شهریور بازدید کردند.در ابتدای نشستی با حضور اعضای ستاد پارک برگزار گردید و سپس بازدیدی از واحدهای مستقر ...

ادامه مطلب
بازدید از پارک علم وفناوری امام خمینی (ره) استان قزوین

بازدید از پارک علم وفناوری امام خمینی (ره) استان قزوین

دکتر کریمیان اقبال مدیرکل دفتر امور فناوری از پارک علم وفناوری استان قزوین در تاریخ پنجشنبه 27 شهریور بازدید کردند.در ابتدای این بازدید،نشستی با حضور اعضای ستاد پارک برگزار گردید و گزارشی از اقدامات ص...

ادامه مطلب