اخبار - آرشیو

برگزاری اولین کارگاه آموزشی انتقال فناوری دانشگاهها

برگزاری اولین کارگاه آموزشی انتقال فناوری دانشگاهها

اولین کارگاه آموزشی انتقال فناوری دانشگاهها در تاریخ 20/5/93 و در دفتر برنامه ریزی امور فناوری با حضور کارشناسان دفاتر انتقال فناوری دانشگاهها برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با ساختار و ...

ادامه مطلب
اطلاعیه

اطلاعیه

در راستای آغاز ارزیابی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور تحت عنوان طرح پایش، تیم ارزیابی دفتر برنامه ریزی امور فناوری آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات کلیه واحدهای فناور مستقر در این مرا...

ادامه مطلب