اخبار - آرشیو

بازدید از مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

بازدید از مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

بازدید از واحد های فناور مستقر در مرکز رشد زیست فناوری توسط دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیر کل دفتر امور برنامه ریزی فناوری در تاریخ 21/04/صورت گرفت. که بررسی فضای فیزیکی در اختیار پژوهشگاه ملی مهندس...

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی «تجاری سازی ایده تا محصول» دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزاری کارگاه آموزشی «تجاری سازی ایده تا محصول» دانشگاه شهید باهنر کرمان

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 4/4/93 کارگاه آموزشی با عنوان «تجاری سازی ایده تا محصول» در تالار وحدت دانشگاه برگزار کرد که دکتر کریمیان اقبال بعنوان مدرس در این کارگاه حضور د...

ادامه مطلب