دوره آموزشی کاربردی برای مدیران غیر مالی در مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۹۹۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۰
مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دوره آموزشی کاربردی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی را از سری دوره‌های آموزشی تقویم سال 1395 پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری را طی دو روز 28 ...
مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دوره آموزشی کاربردی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی را از سری دوره‌های آموزشی تقویم سال 1395 پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری را طی دو روز 28 و 29 اردیبهشت 95 در محل سالن فارابی این سازمان برگزار کرد.
آشنایی با صورت‌های مالی و محیط گزارشگری مالی» و «اصول و بنیان تحلیل صورت‌های مالی اساسی بنگاه ریاضیات مالی و ارزش زمانی پول»، از سوی محمد مهدی سمواتی و «بودجه بندی سرمایه ای و ارزیابی اقتصادی طرح‌ها هزینه سرمایه بنگاه اقتصادی و نظریه ساختار سرمایه» و «تجزیه تحلیل نسبت‌های مالی اساسی» از سوی مهندس غفاریان‌زاده عناوین دوره‌های آموزشی است که طی دو روز برگزار شد.
همچنین در پایان روز سه شنبه و چهارشنبه شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی از شرکت های مستقر در مرکز رشد بازدید به عمل آوردند.