دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده ابلاغ شد

۱۰ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۶ کد : ۹۷۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۰۹
دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده را به دانشگاهها،مراکز آموزش عالی،مراکز پژوهشی دستگاههای اجر...
دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده ابلاغ شد
دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده را به دانشگاهها،مراکز آموزش عالی،مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی می تواند در هریک از گروههای علوم انسانی، کشاورزی،دامپزشکی، هنر،پزشکی،فنی و مهندسی و علوم پایه که در آن موضوع دانشکده و یا پژوهشکده دارد یک نفر عضو هیئت علمی را به عنوان پژوهشگر برگزیده به وزارت علوم معرفی کند.
بر اساس این گزارش، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری نیز می توانند حداکثر یک نفر را از میان افراد واجد شرایط به عنوان فناور برگزیده به ستاد جشنواره معرفی کنند.
همچنین دانشگاهها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری لازم است پژوهشگر و فناور برگزیده را از طریق هیئت ممیزه،شورای پژوهشی یا هئیت داوری که به ریاست معاون پژوهش و فناوری آن تشکیل شده است معرفی کنند و مبنای محاسبه امتیازات نیز ،آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و شاخص های مدون فناوری است .
بر اساس این آیین نامه، افرادی که در گذشته به عنوان پژوهشگر یا فناوری برگزیده برگزیده شده اند نمی توانند در این دوره از جشنواره معرفی شوند.
گفتنی است محققان و اعضای هیئت علمی می توانند از طریق سایت دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی به آدرس ذیل به متن کامل آیین نامه هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده، جداول امتیازات و پرسشنامه های مربوطه دسترسی پیدا کنند.