حضور پارک علم و فناوری فارس در بیستمین کنفرانس پارک های علم و فناوری آسیا

۰۱ آبان ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۴ کد : ۸۸۲۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۰۹
بیستمین کنفرانس پارکهای علم و فناوری آسیا به میزبانی شهر حیدرآباد در کشور هندوستان با حضور پارک علم و فناوری فارس برگزار شد. پارک علم و فناوری فارس به عنوان عضو اصلی و هم چنین عضو هیات مدیره ASPA...
بیستمین کنفرانس پارکهای علم و فناوری آسیا به میزبانی شهر حیدرآباد در کشور هندوستان با حضور پارک علم و فناوری فارس برگزار شد.
پارک علم و فناوری فارس به عنوان عضو اصلی و هم چنین عضو هیات مدیره  ASPAدر این کنفرانس حضور فعال داشت.
برگزاری هیات مدیره ASPA اولین برنامه نماینده پارک علم و فناوری فارس بود که دکتر سید مهدی نصیری، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس در آن شرکت نمود و مسائل مختلف از جمله ارائه گزارش سالانه انجمن و انتخاب میزبان سال 2018 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حضور در جلسات دفاع و ارزیابی شرکت های منتخب آسیائی از دیگر برنامه های نماینده پارک علم و فناوری فارس در این کنفرانس بود، شایان ذکر است شرکت پیک فرزانه پویان از موسسات مستقر در پارک علم و فناوری فارس به عنوان یکی از چهار شرکت برتر آسیا در این کنفرانس انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
مذاکرات 2جانبه با نمایندگان پارک های مختلف آسیائی از جمله اسکلکوو و نیز بازدید از پارک IKP حیدرآباد و سردخانه نگهداری بذر از دیگر برنامه های نماینده پارک علم و فناوری فارس در این کنفرانس بود.