برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فناوری در دفتر برنامه ریزی امور فناوری

۲۰ آبان ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۷ کد : ۶۲۴۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۰
کارگاه آموزشی مدیریت فناوری در 18 آبان ماه 93 در دفتر برنامه ریزی امور فناوری با حضور کارشناسان معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره شناخت ابعاد مدیریت فناوری، تبیین وظایف مدیری...
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فناوری در دفتر برنامه ریزی امور فناوری
کارگاه آموزشی مدیریت فناوری در 18 آبان ماه 93 در دفتر برنامه ریزی امور فناوری با حضور کارشناسان معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره شناخت ابعاد مدیریت فناوری، تبیین وظایف مدیریت فناوری و همچنین مسائل کلیدی مانند نوآوری های فناورانه و چگونگی توسعه محصولات و خدمات جدید می-باشد که می تواند در شکل دهی به ابعاد رقابت‌پذیری سازمان‌ها و چگونگی تأثیرگذاری آن بر تعالی و توسعه سازمان بسیار مهم و حیاتی باشد.
مدرس این دوره تخصصی آقای دکتر مهدی محمدی بودند که به تبیین و توصیف ابعاد مدیریت فناوری در سازمان‌ها به عنوان چارچوبی برای تحلیل، ارزیابی و ارتقاء فعالیت‌های این حوزه و همچنین افزایش نقش و تاثیرگذاری فناوری در عملکرد و رقابت‌پذیری سازمان‌ها پرداختند.