برگزاری هشتاد و هشتمین نشست کمیته تخصصی فناوری در تاریخ 93/4/29

۰۴ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۲ کد : ۶۱۲۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۷
در هشتاد و هشتمین نشست کمیته تخصصی فناوری در تاریخ 29/4/93 موارد زیر مصوب گردید:1.    صدور مجوز اصولی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تربت حیدریه، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی2.&...
در هشتاد و هشتمین نشست کمیته تخصصی فناوری در تاریخ 93/4/29 موارد زیر مصوب گردید:1- صدور مجوز اصولی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تربت حیدریه، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 2- صدور مجوز اصولی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن، پارک علم و فناوری استان همدان