برگزاری نودمین نشست کمیته تخصصی فناوری در تاریخ 93/6/30

۲۰ مهر ۱۳۹۳ | ۰۸:۳۰ کد : ۶۱۱۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۵
در نودمین نشست کمیته تخصصی فناوری در تاریخ 30/6/93 موارد زیر مصوب گردید:1- صدور مجوز اصولی پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی شریف2- صدور مجور مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بم وابسته به پارک علم و فناوری...
در نودمین نشست کمیته تخصصی فناوری در تاریخ 93/6/30 موارد زیر مصوب گردید:

1- صدور مجوز اصولی پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی شریف
2- صدور مجور اصولی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بم وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان