برگزاری دوره های آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان نیروی انسانی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در سال 1394

۲۲ تیر ۱۳۹۴ | ۱۰:۴۱ کد : ۵۷۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۲۹
دفتر برنامه ریزی امور فناوری با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای سطح مهارت و تخصص مدیران و کارشناسان شاغل در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری نسبت به برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی با هم...
برگزاری دوره های آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان نیروی انسانی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در سال 1394
دفتر برنامه ریزی امور فناوری با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای سطح مهارت و تخصص مدیران و کارشناسان شاغل در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری نسبت به برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارکهای علم و فناوری استان های همدان و یزد  بعنوان متولیان اجرایی این دوره ها اقدام می نمایند. شروع دوره های مذکور از تاریخ 7 مردادماه سال جاری به شرح تقویم آموزشی پیوست خواهد بود و در سه سطح مدیران، کارشناسان و دوره های عمومی برگزار خواهد گردید.
شایان ذکر است جهت گسترش زیرساخت های لازم برای آموزش فراگیران، نسبت به طراحی 4 دوره آموزشی در قالب بسته های آموزشی اقدام شده است و اولین بسته آموزشی در پایان تیرماه سال جاری از طریق سایت پارک علم و فناوری استان همدان قابل دسترس خواهد بود.
علاقه مندان جهت شرکت در دوره های مذکور وکسب اطلاعات بیشتر می توانند در تاریخهای مشخص شده در تقویم آموزشی به سایت پارکهای مجری مراجعه نمایند.
همچنین دفتر برنامه ریزی امور فناوری با همکاری دفتر بهره وری وزارت متبوع، نسبت به طراحی 4 دوره آموزشی اقدام نموده است که این دوره ها نیز در تاریخهای مقرر در محل وزارت متبوع برگزار خواهد شد و مراتب از طریق سایت این دفتر به اطلاع خواهد رسید.