برگزاری جلسه هماهنگی کارگاه های آموزشی مشترک با کشور آفریقای جنوبی با حضور کاردار این کشور در ایران

۲۰ مهر ۱۳۹۴ | ۰۹:۳۵ کد : ۵۷۳۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۱
پیرو تفاهم نامه منعقد شده بین حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با طرف آفریقای جنوبی، جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین کارگاه آموزشی مشترک در محل دفتر مدیرکل برنامه ریزی امور فناور...
برگزاری جلسه هماهنگی کارگاه های آموزشی مشترک با کشور آفریقای جنوبی با حضور کاردار این کشور در ایران
پیرو تفاهم نامه منعقد شده بین حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با طرف آفریقای جنوبی، جلسه هماهنگی جهت برگزاری اولین کارگاه آموزشی مشترک در محل دفتر مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف تشکیل گردید.
اولین کارگاه آموزشی مشترک با حضور متخصصین حوزه زیست فناوری دو کشور در 5 و 6 آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.
در ابتدای این جلسه دکتر پیری مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری ضمن ابراز خرسندی نسبت به برگزاری این کارگاه مشترک، این موضوع را سرآغازی برای همکاریهای مشترک علمی بیشتر بین طرفین در آینده دانست و بر استفاده دو طرف از پتانسیل های علمی متخصصین این حوزه به نحو احسن تاکید نمودند.
در ادامه این نشست آقای سی دات کاردار آفریقای جنوبی در ایران نیز ضمن تایید پیشنهادات مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف مبنی بر اجرای طرحهای پژوهشی مشترک، خواستار توسعه تبادلات علمی و آموزشی در سطح وسیع تر بین دو کشور شد.