برگزاری اولین کارگاه آموزشی انتقال فناوری دانشگاهها

۲۶ مرداد ۱۳۹۳ | ۰۹:۰۵ کد : ۵۳۶۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۴
اولین کارگاه آموزشی انتقال فناوری دانشگاهها در تاریخ 20/5/93 و در دفتر برنامه ریزی امور فناوری با حضور کارشناسان دفاتر انتقال فناوری دانشگاهها برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با ساختار و ...
برگزاری اولین کارگاه آموزشی انتقال فناوری دانشگاهها
اولین کارگاه آموزشی انتقال فناوری دانشگاهها در تاریخ 93/5/20 و در دفتر برنامه ریزی امور فناوری با حضور کارشناسان دفاتر انتقال فناوری دانشگاهها برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با ساختار و وظایف دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها بود.
موضوع انتقال فناوری، ساختار دفاتر انتقال فناوری، به کارگیری متخصصین ، فرایند تجاری سازی، درآمدزایی ، انعقاد قراردادها و ...  از جمله مباحثی بود که توسط مدرس این دوره تخصصی اقای دکتر یاسر کراچیان ارائه گردید.