سی‌ودومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور سراسر کشور

سی‌ودومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور سراسر کشور به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۴ کد : ۵۲۷۲۴ اخبار آرشیو قدیمی اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۳۹۸
سی‌ودومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور سراسر کشور به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۹۸ با حضور جناب آقای دکتر کشمیری مدیرکل محترم دفتر برنامه¬ریزی امور فناوری، آقای مهندس دهبیدی¬پور رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، آقای دکتر کریمیان اقبال مشاور امور بین الملل دفتر برنامه¬ریزی امور فناوری و جمعی از مدیران مراکز رشد کشور برگزار گردید.
سی‌ودومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور  سراسر کشور به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

سی‌ودومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور سراسر کشور به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در روز چهارشنبه مورخ ۲۵/‏۱۰/‏۹۸‬ با حضور جناب آقای دکتر کشمیری مدیرکل محترم دفتر برنامه¬ریزی امور فناوری، آقای مهندس دهبیدی¬پور رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، آقای دکتر کریمیان اقبال مشاور امور بین الملل دفتر برنامه¬ریزی امور فناوری و جمعی از مدیران مراکز رشد کشور برگزار گردید.

در این نشست آقای مهندس دهبیدی‌پور ضمن خیر‌مقدم و خوش آمد گویی به میهمانان نشست گزارشی از دستاورد‌ها و برنامه‌های پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بیان داشتند. سپس آقای دکتر کشمیری در خصوص تعامل مراکز علم و فناوری با دانشگاه‌ها و برنامه‌های دفتر برنامه ریزی و امور فناوری مطالبی را بیان داشتند. طبق برنامه نشست آقای مهندس حدیدی در خصوص ارائه نظام‌نامه‌های جذب و پذیرش و ارائه خدمات به واحدهای فناور در مراکز رشد با کارگروه تعاملی مراکز رشد نشست تخصصی را برگزار نمودند. در بخش بعدی برنامه نشست، آقای دکتر فخارزاده مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف به معرفی مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف و برنامه‌ها و دستاوردهای آن مرکز پرداختند. در ادامه آقای دکتر کریمیان اقبال در مورد مشاوره و راهبری (منتورینگ) مطالبی را بیان داشتند. در ادامه، از دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بازدید بعمل آمد.