همکاری انجمن علمی پارکهای علم و فناوری با دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف

امضا تفاهم نامه همکاری میان انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۲ کد : ۵۱۷۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۷
در راستای سیاست‌های وزارت عتف مبنی بر استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی در برون سپاری برخی امورمرتبط با ماموریت‌های وزارت و با توجه به ضرورت توسعه هم اندیشی، هم فکری و استفاده از خرد جمعی در گسترش مرزهای دانش، براساس جایگاه انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در حوزه فناوری تفاهم نامه همکاری میان انجمن مذکور و پارک‌های علم و فناوری در تاریخ ۲۸ آذرماه و در حاشیه چهارمین نشست تخصصی مدیران موسسات پارک‌های علم و فناوری به امضای آقای دکتر کشمیری و آقای دکترمعتمدزادگان خواهد رسید.

در راستای سیاست‌های وزارت عتف مبنی بر استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی در برون سپاری برخی امورمرتبط با مأموریت‌های وزارت و با توجه به ضرورت توسعه هم اندیشی، هم فکری و استفاده از خرد جمعی در گسترش مرزهای دانش، براساس جایگاه انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران در حوزه فناوری تفاهم نامه همکاری میان انجمن مذکور و پارک‌های علم و فناوری در تاریخ ۲۸ آذرماه و در حاشیه چهارمین نشست تخصصی مدیران مؤسسات پارک‌های علم و فناوری به امضای آقای دکتر کشمیری و آقای دکترمعتمدزادگان خواهد رسید.

انعقاد این تفاهم نامه که به همت دبیرخانه انجمن علمی پارک‌ها صورت گرفته است با هدف:

اهداف و برنامه‌ها:

 

  • برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی، توانمندسازی و بازآموزی در جهت ارتقای دانش و توان منابع انسانی شاغل در پارک‌های علم و فناوری مراکز رشد و مراکز نوآوری مطابق با سرفصل‌های پیشنهادی مورد توافق طرفین
  • برگزاری برنامه‌های انتقال تجارب در قالب دوره‌های حضوری مجازی و یا تورهای فناوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با مأموریت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در سطح ملی و بین‌المللی
  • همکاری انجمن در ارتقای تعاملات بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد وابسته به وزارت عتف
  • همکاری انجمن در ارزیابی و پایش پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد وابسته به وزارت عتف

صورت می‌پذیرد.