بازدید هیأت ارزیابی صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری از صندوق غیردولتی استان فارس و منطقه ویژه اقتصادی شیراز

۲۲ مهر ۱۳۹۴ | ۱۰:۰۸ کد : ۵۱۷۰ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۲
گروه ارزیابی صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری متشکل از جناب آقای مهندس زرنوخی مدیرعامل صندوق مالی تکنولوژی ایران و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، جناب آقای مهندس امانی معاون...
بازدید هیأت ارزیابی صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری از صندوق غیردولتی استان فارس و منطقه ویژه اقتصادی شیراز
گروه ارزیابی صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری متشکل از جناب آقای مهندس زرنوخی مدیرعامل صندوق مالی تکنولوژی ایران و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، جناب آقای مهندس امانی معاون اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی و دبیر انجمن صنفی، سرکار خانم دکتر حیدری مدیر پروژه ارزیابی صندوقها و سرکار خانم مهندس قدسی کارشناس صندوقها و ناظر کارفرما (وزارت علوم)، در تاریخ 14 مهر ماه 94 لغایت 16 مهر ماه از صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری فارس واقع در پارک علم و فناوری استان فارس بازدید نمودند و پس از بازدید طی انجام فرایند ارزیابی و تکمیل پرسشنامه، در جلسه هیأت مدیره صندوق، پیشنهادات مالی و اعتباری در راستای حمایت از صندوق و راهکارهای افزایش سرمایه ارائه شد. در ادامه از منطقه ویژه اقتصادی شیراز بازدید به عمل آمد. که در این بازدید برخی شرکتهای فعال در حوزه صنعت موضوع فعالیت و محصولات قابل عرضه خود را جهت دریافت حمایت های صندوق ها از طرحهای VC معرفی نمودند.