سخنرانی قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری در گردهمایی روسا،معاونین و دبیران پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی

هیچ گونه تفاوتی بین پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی و وزارت علوم قائل نیستیم

۱۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۶ کد : ۵۱۶۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۹
دکتر کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری : جهاددانشگاهی یک مجموعه‌ی سرافراز در حوزه‌ی پژوهش و فناوری کشور است و ما با این نهاد قرابت زیادی داریم و از آن الگو می‌گیریم و هیچ گونه تفاوتی بین پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی و وزارت علوم قائل نیستیم و در این زمینه پارک علم‌وفناوری کرمانشاه جهاددانشگاهی شاهد این مدعا است.
هیچ گونه تفاوتی بین پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی و وزارت علوم قائل نیستیم

دکتر کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

جهاددانشگاهی یک مجموعه‌ی سرافراز در حوزه‌ی پژوهش و فناوری کشور است و ما با این نهاد قرابت زیادی داریم و از آن الگو می‌گیریم.

برنامه‌ریزی برای آینده در وزارت عتف، نقش‌آفرینی ملی و منطقه‌ای بیش از پیش پارک‌ها و مراکز رشد و ارتباط آنها با دانشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های خالی آن می‌باشد.

هیچ گونه تفاوتی بین پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی و وزارت علوم قائل نیستیم و در این زمینه پارک علم‌وفناوری کرمانشاه جهاددانشگاهی شاهد این مدعا است.

یکی از جدی ترین فرصت‌ها با افتتاح پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در کشور نصیب جهاددانشگاهی شده است و این پارک می‌تواند تبدیل به پرافتخارترین مجموعه در این نهاد شود.

جهاددانشگاهی باید توجه جدی به نقش‌آفرینی و جایگاه پارک‌ها و مراکز رشد خود داشته باشد و این سوال اساسی را از خود بپرسد که این مجموعه‌ها در کجای مأموریت و رسالت این نهاد قرار می‌گیرد.