توسط دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تدوین شد؛

کتابچه برنامه جامع مالکیت فکری

۱۶ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۸ کد : ۵۰۳۴۵ اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۲۲۷
دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم برنامه جامعی در رابطه با مالکیت فکری به منظور رشد و توسعه فناورانه مجموعه‌های ذیل وزارت علوم، کتابچه برنامه جامع مالکیت فکری را تدوین کرد.
کتابچه برنامه جامع مالکیت فکری

مهم‌ترین هدف از تدوین این کتابچه آگاهی بخشی و آموزش افراد در رابطه با مالکیت فکری و همچنین راهنمایی در ایجاد دارایی‌های فکری و برنامه‌هایی مرتبط با حفاظت از دارایی فکری و تجاری‌سازی آن‌ها می‌باشد.
گفتنی است این کتابچه توسط گروه مالکیت فکری مستقر در دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم پس جلسات و نشست‌های متعدد با افراد صاحب تجربه از دانشگاه‌ها و پارک‌های علم وفناوری تدوین شده و همچنین از مهم‌ترین برنامه‌های این گروه بازبینی و بازنویسی سیاست نامه مالکیت فکری نهادهای آموزشی و پژوهشی ذیل این وزارتخانه است که در مجموعه برنامه‌های ذکر شده در فوق قرار دارد و در این کتابچه به صورت مبسوط به آن پرداخته می‌شود.