بازدید از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

۰۲ مهر ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۶ کد : ۴۸۴۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۴
به منظور ارزیابی فعالیتهای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان برنامه بازدیدی از این مرکز توسط دکتر کریمیان اقبال (مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به همراه آقایان...
بازدید از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

به منظور ارزیابی فعالیتهای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان برنامه بازدیدی از این مرکز توسط دکتر کریمیان اقبال (مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به همراه آقایان دکتر جمشیدی (رئیس دانشگاه) و دکتر صبا (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه) روز چهارشنبه 26/6/93 انجام پذیرفت. در این برنامه هیات بازدیدکننده از تک تک واحدهای فناوری مستقر در مرکز بازدید نموده و ضمن مصاحبه با مدیران آنها از نزدیک با جزئیات ایده­ محوری، دستاوردها و چالشهای پیش روی آنها آشنا گردیده و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.