امضای تفاهم نامه مرکز رشد شیروان با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

۰۳ خرداد ۱۳۹۵ | ۲۳:۰۲ کد : ۳۶۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۳
تفاهم نامه مرکز رشد شیروان با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی با حضور مهندس نامجو رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی و مهندس قدیمی مدیر مرکز رشد شیروان در ...
 تفاهم نامه مرکز رشد شیروان با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی با حضور مهندس نامجو رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی و مهندس قدیمی مدیر مرکز رشد شیروان در محل این سازمان به امضاء رسید.
این تفاهم نامه به منظور تعامل بیشتر، استفاده از ظرفیت ها و ایده های نو و فناورانه در حوزه کشاورزی و همچنین انجام برنامه مشترک علمی و فناوری دو مرکز منعقد شده است.