امضای تفاهم نامه بین ایران و آفریقای جنوبی

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۰:۵۴ کد : ۳۶۲۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۶
در سندی که بین ایران و آفریقای جنوبی در مردادماه ١٣٩٤ در پرتوریا امضا گردیددو طرف توافق کردند که هر طرف صد هزار یوورو را برای تقریبا ٥ پروژه مشترک و دو کارگاه مشترک آموزشی در این مرحلة اختصاص دهند. او...
امضای تفاهم نامه بین ایران و آفریقای جنوبی
در سندی که بین ایران و آفریقای جنوبی در مردادماه ١٣٩٤ در پرتوریا امضا گردید
دو طرف توافق کردند که هر طرف صد هزار یوورو را برای تقریبا ٥ پروژه مشترک و دو کارگاه مشترک آموزشی در این مرحلة اختصاص دهند. اولین کارگاه را پژوهشگاه ژنتیک ایران در نوامبر ٢٠١٥ در تهران برگزار می کند
کارگاه دوم را طرف آفریقای جنوبی در فوریه ٢٠١٦ با موضوع اقیانوس شناسی در آفریقای جنوبی برگزار خواهند کرد