امضا تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۱ کد : ۳۵۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۵
به منظور توسعه همکاری های علمی و مشارکت در فرآیند ارزیابی عملکرد پارک ها و مراکز رشد کشور و همچنین بهره گیری از توانایی ها و امکانات طرفین در جهت توسعه کیفی پارک ها و مراکز رشد، تفاهم نامه ای فیمابین ...
امضا تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
به منظور توسعه همکاری های علمی و مشارکت در فرآیند ارزیابی عملکرد پارک ها و مراکز رشد کشور و همچنین بهره گیری از توانایی ها و امکانات طرفین در جهت توسعه کیفی پارک ها و مراکز رشد، تفاهم نامه ای فیمابین دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران در اولین نشست مدیران پارک ها و مراکز رشد کشور در سال 93 در اصفهان منعقد گردید.