با صدور مجوز ۶ مرکز نوآوری موافقت بعمل آمد

۲۳ آبان ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۶ کد : ۳۵۶۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۸۴۳
پنجمین نشست کارگروه برنامه ریزی و نظارت بر تأسیس مرکز نوآوری در تاریخ ۱۰/۷/۹۶ تشکیل شد که در آن با صدور مجوز مراکز نوآوری زیر موافقت بعمل آمد:

۱. مرکز نوآوری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
۲. مرکز نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور واحد هشترود
۳. مرکز نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر
۴. مرکز نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور واحد ملکان
۵. مرکز نوآوری دانشگاه یزد
۶. مرکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان