آیسپ منتشر کرد؛

گزارش توانمند سازی کسب و کارهای روستایی پارک علم و فناوری کرمانشاه

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۴۵ کد : ۳۳۱۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۸
انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری (آیسپ) مبادرت به انتشار تجربه پارک علم و فناوری کرمانشاه در زمینه توانمند سازی کسب و کارهای روستایی نمود.
گزارش توانمند سازی کسب و کارهای روستایی پارک علم و فناوری کرمانشاه

این گزارش که توسط دکتر معصومه خان احمدی سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه، مختار منوچهرآبادی مسئول دفتر امور بین الملل پارک و بیان ریحانی فر مسئول مرکز رشد روانسر تهیه شده بود، پس از تایید از سوی آیسپ منتشر شد. این گزارش پیرو فراخوان آیسپ در جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند پارکهای علم و فناوری و واحدهای فناور در جهت توسعه کسب و کار تهیه شده است.

کلید واژه ها: کرمانشاه