اطلاعیه

۱۳ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۰ کد : ۳۲۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۵
در راستای آغاز ارزیابی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور تحت عنوان طرح پایش، تیم ارزیابی دفتر برنامه ریزی امور فناوری آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات کلیه واحدهای فناور مستقر در این مرا...
اطلاعیه
در راستای آغاز ارزیابی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور تحت عنوان طرح پایش، تیم ارزیابی دفتر برنامه ریزی امور فناوری آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات کلیه واحدهای فناور مستقر در این مراکز از طریق آدرس های الکترونیکی زیر می باشد.
Payesh.techno@msrt.ir
Tech-arzyabi@msrt.ir