ارائه توانمندی های علمی و فناوری کشور به نهاد کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل (آنکتاد)

۲۰ آبان ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۷ کد : ۲۹۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۳
به گزارش از روابط عمومی دفتر برنامه ریزی امور فناوری، با همکاری حوزه معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توانمندی های حوزه آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری کشورمان در قالب گزارشی به ...
ارائه توانمندی های علمی و فناوری کشور به نهاد کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل (آنکتاد)
به گزارش از روابط عمومی دفتر برنامه ریزی امور فناوری، با همکاری حوزه معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توانمندی های حوزه آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری کشورمان در قالب گزارشی به آنکتاد ارائه خواهد نمود.
با توجه به اینکه آنکتاد که یکی از ارکان سازمان ملل متحد بوده و در درعرصه تجارت بین‌الملل و توسعه اقتصادی به پایش وضعیت کشورها و گزارشات دوره ای می پردازد، به همین منظور جلسه ای با حضور کارشناسان آنکتاد و مسئولین حوزه های آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دفتر  برنامه ریزی امور فناوری برگزار گردید.
در این جلسه مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از دستاورد های کشور در حوزه های مختلف ارائه نمودند و در ادامه این نشست کارشناسان آنکتاد پرسش های خود را در زمینه های آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری مطرح نمودند.
لازم به ذکر است آخرین گزارش آنکتاد از وضعیت علم و فناوری ایران مربوط به سال 2005 می باشد و اعضاء حاضر در این جلسه به پیشرفت های کشور در حوزه علم و فناوری طی 10 سال گذشته پرداختند.