کارگاه آموزشی بین المللی کارآفرینی فناورانه آبان ماه 1394

۰۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۶۶۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۴
کارگاه آموزشی بین المللی کارآفرینی فناورانه در تاریخ  5-6 آبان ماه  1394  در تهران و به میزبانی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین) و با همکاری مرکز ا...
کارگاه آموزشی بین المللی کارآفرینی فناورانه آبان ماه 1394
کارگاه آموزشی بین المللی کارآفرینی فناورانه در تاریخ  5-6 آبان ماه  1394  در تهران و به میزبانی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین) و با همکاری مرکز انتقال فناوری در آسیا و اقیانوسیه (UN APCTT) و مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA RCSTT)  با حضور مدرسین برجسته داخلی و خارجی از کشورهای عضو APCTT  و IORA برگزار می گردد. شایان ذکر است که این کارگاه بین المللی به زبان انگلیسی برگزار می گردد. و محورهای اصلی آن عبارتند از:
1-    مفاهیم، مدل ها و شکل گیری کارآفرینی فناورانه
2-    زیرساخت های توسعه کارآفرینی فناورانه
3-    کارآفرینی فناورانه در ایران
هزینه ثبت نام و شرکت در کارگاه برای پارکها و مراکز رشد و واحدهای مستقر  1000000ریال می باشد که از طرف شرکت کنندگان به حساب سیبا بانک ملی ایران 2172086001007  به نام درآمدهای اختصاصی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران – شناسه 648 و یا از طریق سایر بانک ها به شماره شبا 250170000002172089001007 واریز خواهد شد.
ضمناً کلیه علاقه مندان به ثبت نام می توانند فرمهای ثبت نام را تکمیل نموده و به همراه فیش واریزی تا تاریخ 30/7/1394 به نشانی الکترونیکی tbew2015@gmail.com  ارسال و یا به شماره 56276317 نمابر فرمایند.

فرم ثبت نام