نوآوری شارژ بی سیم قلب مصنوعی توسط محققان دانشگاه سمنان و با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه ثبت اختراع شد

۲۴ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۵ کد : ۱۵۷۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۱
داود معروفی مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفت: نوآوری «شارژ بیسیم قلب مصنوعی و تجهیزات کمک قلبی» توسط محققان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه با همکاری پارک علم و فنا...
نوآوری شارژ بی سیم قلب مصنوعی توسط محققان دانشگاه سمنان و با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه ثبت اختراع شد
داود معروفی مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفت: نوآوری «شارژ بیسیم قلب مصنوعی و تجهیزات کمک قلبی» توسط محققان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، ثبت اختراع شد.
وی گفت: این نوآوری توسط نیما امجدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان، محمد یوسف ولی از دانشجویان این رشته و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، در اداره کل مالکیت صنعتی و ثبت اختراع به ثبت رسید.
نیما امجدی در توضیح این نوآوری گفت: تاکنون 2 نوع انتقال انرژی به قلب مصنوعی و تجهیزات کمک قلبی مورد استفاده قرار گرفته که یکی انتقال انرژی به وسیله سیم و دیگری انتقال انرژی به وسیله کوپل ترانسفورمر است.