نشست پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در پارک علم و فناوری قشم

۰۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۰:۱۸ کد : ۱۵۲۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۸۰
نشست پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در پارک علم و فناوری قشم برگزار می شود. خسرو پیری، مدیرکل فناوری وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نشست برنامه راهبردی پ...
نشست پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در پارک علم و فناوری قشم
نشست پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در پارک علم و فناوری قشم برگزار می شود.
خسرو پیری، مدیرکل فناوری وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نشست برنامه راهبردی پارک های علم و فناوری، بازنگری ماموریت های پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، پیگیری اقتصاد مقاومتی، ارتباط دانشجویان کارآفرین با پارک ها، بازسازی ساختار پارک ها و موانع توسعه پارک ها و مراکز رشد مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به پایش و ارزیابی ۳۳ پارک علم و فناوری و ۱۸۴ مرکز رشد در وزارت علوم اظهار داشت: درحال تدوین نتایج نهایی ارزیابی ها هستیم و نتایج به وزیر علوم ارائه خواهد شد.
مدیرکل فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: در نشست پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بخشی از نتایج ارزیابی و پایش این مراکز اعلام خواهد شد.