معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم منصوب شد

۰۶ مهر ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۸ کد : ۱۴۵۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۸
بنا به پیشنهاد دکتر پیری مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری، دکتر وحید احمدی معاون پزوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی دکتر خلیل سالکی را به سمت معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری منصوب...
معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم منصوب شد
بنا به پیشنهاد دکتر پیری مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری، دکتر وحید احمدی معاون پزوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی دکتر خلیل سالکی را به سمت معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری منصوب کرد .