کارگاههای آموزشی دهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

۲۴ تیر ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۱ کد : ۱۳۳۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۰
دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در دوبخش مسابقه ای و غیر مسابقه  ای برگزار شد که بخش مسابقه ای شامل طراحان کسب و کار، فن آفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین و بخش غیر مسابقه ای جشنواره نیز شام...
کارگاههای آموزشی دهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی
دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در دوبخش مسابقه ای و غیر مسابقه  ای برگزار شد که بخش مسابقه ای شامل طراحان کسب و کار، فن آفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین و بخش غیر مسابقه ای جشنواره نیز شامل برنامه های بورس فناوری و فرصت های سرمایه گذاری، سمینار و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای فن آفرینان است.