فراخوان دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه

۲۲ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۳:۴۵ کد : ۱۳۰۶۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۷
پارک علم و فناوری استان همدان به عنوان یکی از اعضاء کارگروه کمیته تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور و یکی از مجریان دوره های آموزشی جهت پارک ها و مراکز رشد ع...
فراخوان دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه
پارک علم و فناوری استان همدان به عنوان یکی از اعضاء کارگروه کمیته تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور و یکی از مجریان دوره های آموزشی جهت پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور با هدف ارتقاء توان تخصصی مدیران و کارشناسان پارک ها و مراکز رشد دوره آموزشی با عنوان « مدیریت و کنترل پروژه» را در سطح واحدها و موسسات فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور و همچنین کارشناسان و مدیران پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مرتبط با موضوع دوره آموزشی در روز پنج شنبه مورخ 9/7/1394 برگزار می نماید. لذا در صورت تمایل جهت ثبت نام و حضور در دوره آموزشی مذکور، معرفی نامه و فرم ثبت نام و رسید پرداخت هزینه به مبلغ  1000000 ریال به حساب شماره 8149002192 بنام درآمدهای اختصاصی غیر قابل برداشت پارک علم و فناوری استان همدان نزد بانک تجارت را با ذکر نام متقاضی به دبیرخانه به آدرس پست الکترونیکی stpeducation@hstp.ir و یا سامانه ERP ارسال نمایند.

توجه!
هزینه ثبت نام شامل حضور درکارگاه آموزشی، بسته آموزشی، پذیرایی، ناهار و گواهینامه حضور خواهد بود .
زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخ 9/7/1394
ساعت برگزاری: 8:30 الی 12 و 13:30 الی 17
مکان برگزاری: پارک علم و فناوری استان همدان
آخرین مهلت ثبت نام 3/7/1394
توضیح!
با توجه به محتوای دوره آموزشی اولویت ثبت نام با واحدها و موسسات فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور می باشد.
در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 38290502 - 081 داخلی 13 تماس حاصل نمائید.