فراخوان دوره آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

۱۹ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۷ کد : ۱۳۰۶۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۳
پارک علم و فناوری استان همدان به عنوان یکی از اعضاء کارگروه کمیته تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور و یکی از مجریان دوره های آموزشی جهت پارک ها و مراکز رشد ع...
فراخوان دوره آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
پارک علم و فناوری استان همدان به عنوان یکی از اعضاء کارگروه کمیته تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور و یکی از مجریان دوره های آموزشی جهت پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری کشور با هدف ارتقاء توان تخصصی مدیران و کارشناسان پارک ها و مراکز رشد دوره آموزشی با عنوان «فنون سنجش و ارزیابی عملکرد» را در سطح عمومی در روز پنجشنبه مورخ 94/5/29برگزار می نماید. لذا در صورت تمایل جهت ثبت نام و حضور در دوره آموزشی مذکور، فرم ثبت نام موجود در وب سایت پارک مذکور را حداکثر تا تاریخ 94/5/24 به دبیرخانه آموزش پارک علم و فناوری استان همدان ارسال فرمائید.
زمان برگزاری: روزهای ساعت برگزاری 8:30 الی 12 و 15 الی 19
مکان برگزاری: همدان- بلوار بعثت- پارک علم و فناوری استان همدان
نحوه و شرایط ثبت نام: پس از تکمیل فرم ثبت¬نام بارگذاری شده در وب سایت و واریز مبلغ 1.200.000ریال به حساب¬ شماره  2413058638 بنام درآمدهای اختصاصی غیر قابل برداشت پارک علم و فناوری استان همدان نزد بانک تجارت، فرم ثبت نام و رسید پرداخت هزینه را با ذکر نام متقاضی به دبیرخانه به نمابر شماره 38270280  081یا به آدرس پست الکترونیکیstpeducation@hstp.ir ارسال نمایند.
توضیح: هزینه ثبت¬ نام شامل حضور درکارگاه آموزشی، بسته آموزشی، پذیرایی، ناهار وگواهینامه حضور خواهد بود.
در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانید با شماره  20 الی 38320618-۰81 داخلی 122 تماس حاصل نمائید.