ششمین جشنوارملی دانایی خلیج فارس: نوآوری برتر نفت، گاز و پتروشیمی اردیبهشت 95

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۲ کد : ۱۲۵۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۰۲
پارک علم و فناوری خلیج فارس، در راستای شناسایی استعدادها،کشف نوآوری ها، ایجاد ارتباط میان پژوهشگران، نوآوران ها، ایجاد، نخبگان،فن آفرنیان و صنعتگران،و ایجاد فضای رقابت و توسعه نوآوری در زمینه های نفت،...
ششمین جشنوارملی دانایی خلیج فارس: نوآوری برتر نفت، گاز و پتروشیمی اردیبهشت 95
پارک علم و فناوری خلیج فارس، در راستای شناسایی استعدادها،کشف نوآوری ها، ایجاد ارتباط میان پژوهشگران، نوآوران ها، ایجاد، نخبگان،فن آفرنیان و صنعتگران،و ایجاد فضای رقابت و توسعه نوآوری در زمینه های نفت،گاز و پتروشیمی و کاربرد سایر فناوری ها در این حوزه "ششمین جشنوارملی دانایی خلیج فارس: نوآوری برتر نفت، گاز و پتروشیمی(شهید تندگویان)" در تاریخ 9 اردیبهشت 1395 به پاسداشت روز ملی خلیج فارس و گرامیداشت مقام شامخ شهید تندگویان، توسط پارک علم وفناوری خلیج فارس برگزار می گردد. این جشنوار از دوره پنجم مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته و به عنوان یک رویداد نخبگانی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی معرفی شده است