رئیس پارک علم و فناوری استان همدان از آمادگی کامل دبیرخانه کمیته علمی و فناوری اقتصاد مقاومتی برای همکاری با واحدهای صنعتی کشاورزی و خدماتی برای حصول اقتصاد دانش بنیان خبر داد

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۲ کد : ۱۱۰۱۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۰
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و دبیر کمیته علمی و فناوری ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان از آمادگی کامل دبیرخانه کمیته علمی و فناوری اقتصاد مقاومتی برای همکاری با واحدهای صنعتی کشاورزی و خدماتی ب...
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و دبیر کمیته علمی و فناوری ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان از آمادگی کامل دبیرخانه کمیته علمی و فناوری اقتصاد مقاومتی برای همکاری با واحدهای صنعتی کشاورزی و خدماتی برای حصول اقتصاد دانش بنیان خبر داد.
 سومین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ 26/5/1395 با حضور اعضاء این کمیته تشکیل گردید در ابتدای این جلسه دکتر مجید کزازی رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی در خصوص اولین نشست مدیران دستگاه های اجرایی استان همدان و مدیران شرکت های دانش بنیان گزارشی ارائه نمودند و در ادامه به اعضاء کمیته در خصوص اقدامات انجام شده و یا در دست اقدام در راستای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با رویکرد موضوع شرکت های دانش بنیان گزارش نمودند.
در ادامه نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان درخصوص نحوه احصاء فهرست نیازهای فناورانه کشور و استان و چگونگی بهره برداری از این نیازها توضیحاتی ارائه نمودند.
سپس نمایندگان بنیاد نخبگان و مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در رابط با روند تدوین سند آمایش استان همدان مطالبی بیان نمودند.
در پایان دکتر مجید کزازی دبیرکمیته اقتصاد فناوری و رئیس پارک علم و فناوری استان همدان مشارکت جدی همه دستگاه های اجرایی استان در راستای اجرایی شدن برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی در زمینه علم و فناوری خواستار شدند و از آمادگی کامل دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی برای همکاری بیشتر در اجرایی نمودن مصوبات جلسات به منظور حصول و تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان خبر داد .