دکتر پیری: حمایت رؤسای دانشگاه از ایجاد مراکز نوآوری برای تقویت کارآفرینی

۲۴ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۵ کد : ۱۰۳۶۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۱
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید به سمت کارآفرین شدن پیش بروند، گفت: رؤسای دانشگاه از این ماموریت جدید حمایت کرده‌اند و با ایجاد مراکز نوآوری به تقویت کارآفرینی کمک می...
دکتر پیری: حمایت رؤسای دانشگاه از ایجاد مراکز نوآوری برای تقویت کارآفرینی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید به سمت کارآفرین شدن پیش بروند، گفت: رؤسای دانشگاه از این ماموریت جدید حمایت کرده‌اند و با ایجاد مراکز نوآوری به تقویت کارآفرینی کمک می‌کنند.
دکتر خسرو پیری مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم با اشاره به ماموریت دانشگاه‌ها در حرکت به سمت نسل‌ سومی‌ شدن و تقویت کارآفرینی گفت: دانشگاه‌ها باید حرکت خود را بر مبنای توسعه فناوری آغاز و برای دستیابی به این منظور برنامه‌ریزی کنند.
وی با اشاره به بررسی مجدد مأموریت دانشگاه‌ها مبنی بر تقویت کارآفرینی گفت: استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مأموریت آنها در حال بررسی مجدد است و روسای دانشگاه در جلسات متعدد از این ماموریت به خوبی استقبال کرده‌اند تا با برنامه‌ریزی بتوانیم کارآفرینی را در دانشگاه‌ها تقویت کنیم.
 پیری اظهار داشت: مراکز پژوهشی، پارک‌ها و دانشگاه‌ها سه حلقه اصلی ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی هستند که باید با برنامه‌ریزی بتوانیم این مراکز را به صنعت نزدیک‌تر کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری در رابطه با میزان رشد دانشگاه‌ها در پیشبرد این ماموریت گفت: دانشگاه نسل سوم یک حرکت جدید است که باید ببینیم آیا در دانشگاه‌ها آغاز شده یا خیر و  سپس پیشرفت آن را بررسی کنیم که در حال حاضر  این حرکت شروع شده و رؤسای دانشگاه با مأموریت خود کاملا آشنا هستند.
وی افزود: رؤسای دانشگاه از این مأموریت پشتیبانی کردند و در حال حاضر بحث ایجاد مراکز نوآوری و دفاتر کارآفرینی مطرح است که به عملیاتی شدن بخشی از این مأموریت و حمایت دانشگاه ها از اساتید برای تقویبت کارآفرینی کمک می‌کند.
دکتر پیری گفت: ما هم در وزارتخانه بسترهایی را فراهم می‌کنیم به طوری که در حال حاضر این مسئله مطرح است که اساتید چگونه شرکت دانش بنیان ایجاد کنند و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به چه صورت باید انجام گیرد که بر این اساس آیین‌نامه شرکت‌های دانش‌بنیان اساتید و شرکت‌های مشارکتی با دانشگاه‌ها تدوین شده است.