بازدید معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری گیلان۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰