گزارش تصویری مراسم تکریم جناب آقای دکتر مهدی کشمیری ۱۴۰۰/۲/۲۹

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳۶