تصاویر آغاز بهره‌برداری ازطرح‌های ملی وزارت علوم (اردیبهشت ۱۴۰۰)

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱