نشست روسای پارک‌های علم و فناوری در محل دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۹۹/۱۲/۲۰

۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳